donderdag, augustus 02, 2007

JURGEN LOONES valt in de prijzen

Persbericht 21 jun 2007

Scriptieprijs voor waardevol onderzoek naar rode bosmier in Poperingse bossen

Drs. Jurgen Loones (Poperinge, België) heeft de Scriptieprijs 2007 van de faculteit Natuurwetenschappen van de Open Universiteit Nederland ontvangen, voor zijn scriptie 'De rode bosmier in Vlaanderen: voorkomen, bedreiging en herstelmaatregelen'. De scriptieprijs zal op donderdagavond 21 juni 2007 worden uitgereikt tijdens de opening van het academisch jaar 2007-2008 in studiecentrum Den Haag. Het is voor het eerst dat de Open Universiteit scriptieprijzen uitreikt.

Rode bosmier

Loones deed onderzoek naar rode bosmieren in de Sixtusbossen in het Belgische Poperinge-Vleteren. Hij heeft de gevolgen van de versnippering van het boslandschap voor de bosmier in kaart gebracht. In sommige bosfragmenten komt de rode bosmier al minstens tien jaar niet meer voor. Hij zocht ook uit met welke beheersmaatregelen de nadelige effecten kunnen worden gecompenseerd. Het onderzoek is waardevol omdat het voortbouwt op een reeks van waarnemingen over tien jaar van deze (meta)populatie van rode bosmieren.
Rode bosmieren leven in grote kolonies in nestkoepels, ‘geleid’ door één of enkele soms zelfs heel veel koninginnen. De koepels zijn meestal te vinden aan de bosrand en kunnen jarenlang blijven bestaan. Bij het in dit gebied levende soort ontstaan nieuwe kolonies door het splitsen van bestaande kolonies, waarbij de nieuwe nestkoepel dikwijls naast de oude wordt gebouwd. Nieuwe kolonies zouden ook kunnen ontstaan door jonge bevruchte koninginnen die in een ander gebied gaan leven. Maar dat kan alleen als daar een mierensoort aanwezig is die als ‘slaaf’ bij het stichten van een kolonie fungeert. Deze ‘dienaar-mier’ ontbreekt in Poperinge echter.Herstel van de bosmierenpopulatie in de onbewoonde fragmenten lijkt mogelijk door de aanleg van verbindingszones. Voor het behoud van de bestaande populaties is een beheer nodig, waarbij lichtinval in delen van het bos gewaarborgd blijft.
Jurgen Loones is docent aan het Vrij Technisch Instituut van Poperinge. Inmiddels heeft hij de wo-opleiding Milieu-natuurwetenschappen afgerond.

Opening academisch jaar

De uitreiking van de Scriptieprijs 2007 is onderdeel van het programma van de viering van de Opening academisch jaar 2007-2008. De Open Universiteit is de enige universiteit in Nederland waar studenten op elk moment van het jaar met hun studie kunnen starten. Het openen van een academisch jaar kan dus elke dag gevierd worden. Wij hebben ervoor gekozen de start van het studiejaar 2007-2008 te vieren op een bijzondere datum, namelijk op de langste dag (en kortste nacht) van het jaar, donderdag 21 juni 2007.

Tijdens de ‘Studienacht.nl’ in studiecentrum Den Haag (Lange Houtstraat 11) bieden wij onze studenten en relaties een gevarieerd 'kijk-luister-doe'-programma.

Open Universiteit

De Open Universiteit verzorgt als enige universiteit in Nederland hoger afstandsonderwijs. Het concept van begeleide zelfstudie, met een onderwijsprogramma dat modulair is opgebouwd, en volledig in het bachelor-master systeem wordt aangeboden, blijkt bij studenten goed te scoren. Het onderwijsmateriaal van de universiteit wordt als beste gewaardeerd, zowel op inhoud als op studeerbaarheid.

© 2007 Open Universiteit Nederland

Geen opmerkingen: