woensdag, juli 02, 2008

TOPONYMIE

Dank zij een tip van Frank Loones uit Oostduinkerke, vond ik in de bib te Veurne volgende items terug in het "WOORDENBOEK der TOPONYMIE van Westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de Graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu" geschreven door KAREL DE FLOU in 1929 :

Loones : Eene heerlijkheid thans nog eene wijk te Zermezeele.
Loonelst ('t) : Een bosch en een meersch te Thourout
Loonput : Eene plaats ten noorden van Oostvleteren
Loon's Gemet : een stuk land te Rumbeke
Loon wech (den) : een weg te Bourbourg
Loonins Beelc : een weiland te Oostcamp
Loonis bilck : een grasland te Langemarck
Loonis vliet : een waterloop te Westcapelle
Loonisvyver : een vijver tusschen Passchendale en Zonnebeke
Loonisvyver : een hofstede te Passchendale
Loonisvyver : leengoed te Passchendale en Zonnebeke


Mochten er personen zijn die van deze plaatsen het huidig bestaan nog kunnen bevestigen, gelieve mij de gegevens door te geven aub.

Naamreeks Marcel Loones

Naar aanleiding van het overlijden van Marcel Loones heb ik zijn naamreeks opgemaakt. Misschien bent u familie van hem ?